Бөлімнің қызметі мен тапсырмаларын анықтайтын НҚА тізбесі

ҚР Конституциясы

ҚР Президенті туралы конституциялық заң

ҚР Үкіметі туралы, Мемлекеттік қызмет туралы заң

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң

Жеке және заңды тұлғалалрдың өтініштерін қарау тәртібі туралы заң

Әкімшілік рәсімдер туралы

«Қазақстан - 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясы

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы

 «Мемлекеттік сатып алу туралы»

«Саяси партиялар туралы»

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»

«Қоғамдық бірлестіктер туралы»

«Ақпаратқа қол жеткізу туралы»

«Жарнама туралы»

«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар туралы» Заңдарын,

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары)

Президенттің жыл сайынғы ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттарына арналған Жолдауы.